AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


PENSO, Kandid, misionář, biskup.Narodil se 15. března 1895 v Bellinzona ve Švýcarsku, gymnasium vystudoval v Apoštolské škole ve Ferraře a pak vstoupil do řádu pro Lombardskou provincii. Sliby složil 10. prosince 1911 v Chieri. Studoval na Angeliku v Římě a 30. července 1922 přijal kněžské svěcení. Působil pak jako vicerektor Apoštolské školy v Bergamo, byl převorem v mnoha konventech. Vynikl jako skvělý kazatel, jako první kázal i do rádia. Když se stal představeným v Bolsano, vybudoval kostel a klášter Krista Krále. V roce 1938 byl vyslán do Goias v Brazílii jako představený. Také zde vybudoval kostel s klášterem. Kostel se stal mariánským poutním místem. 1940 byl jmenován apoštolským administrátorem prefektury S. Anna di Bananal a 10. července 1947 byl jmenován titulárním biskupem z Cela. Biskupské svěcení přijal 4. ledna 1948 v Boloni. 17. ledna 1957 byl jmenován biskupem v Goias. Budoval v diecézi kostely a kaple, v Goias vybudoval sirotčinec a nemocnici sv. Pia X., pokračoval ve stavbě katedrály. Podporoval všechny správné aktivity ve své diecézi, sám konal náročné apoštolské cesty po své diecézi. Zemřel po pětiměsíční nemoci v roce 1959 v nemocici sv. Pavla v Matarazzo v Brazílii.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.