AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


PAŘÍZEK, Aleš Vincenc, pedagog, filosof, teolog.Narodil se 11. listopadu 1748 v Praze, gymnasium vystudoval u jezuitů v Klementinu a pak vstoupil do řádu. V roce 1771 přijal kněžské svěcení. Působil nejprve v Jablonném a pak v Praze jako učitel krasopisu, přírodovědy a dějepisu na hlavní škole na Malé straně. 1783 byl poslán do Klatov jako ředitel nově otevřené hlavní školy. Když byl klášter v Klatovech v roce 1787 zrušen, požádal o dočasnou sekularizaci, aby mohl dále učit ve škole. Od roku 1790 byl ředitelem normální školy v Praze, kterou udělal jakýmsi duchovním centrem školské reformy v Čechách. Vyučoval současně v generálním semináři katechetiku a pedagogiku. Spolupracoval s biskupem Ferdinandem Kindermannem na reformě školství. Byl rovněž odborníkem v oboru hudby a malířství. Zemřel 17. dubna 1822 v Praze. Napsal vedle výkladu evangelia knihu o učební metodě na lidových školách (kniha vydána v Praze 1797). V letech 1816-1821 vydával v Praze pedagogický časopis Schulfreund. Rovněž napsal modlitební knihu Weg zur Seligkeit, která byla mnohokrát vydána. Vedle řady německých vydal i čtrnáct českých knih. Řadí se mezi české vlastence a obrozence, byl přítelem Pelcla, Faustina Procházky a Krameria. V roce 1793 vydal knihu s názvem O swobodě a zwrácenosti městské, gaká gest a co z nj pocházý mezi Francauzy. Autor v knize reaguje na události francouzské. Kniha však nesměla být vydána.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.