AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


PAGNINO, Santes (Xantes), orientalista a exegeta.Narodil se v Lucce v roce 1470, vlivem Savonaroly vstoupil kolem roku 1486 ve Fiesole do řádu. Zvláště se věnoval studiu orientálních jazyků. Působil jako kazatel ve Florencii a současně zde vyučoval arabštině a hebrejštině. Jeho přítel papež Lev X. jej povolal do Říma založit školu orientálních jazyků. V letech 1521-1524 působil v Avignonu, později v Lyonu. Zemřel 24. srpna 1541 v Lyonu. Ovocem jeho 25-tileté práce je vzácný, i když hodně kritizovaný, překlad Starého i Nového zákona z hebrejštiny a řečtiny do latiny Veteris et Novi Testamenti nova translatio (Lyon 1527). Dále napsal: Thesaurus linguae sanctae sive Lexicon hebraicum (Lyon 1529), ceněný jak katolíky, tak i protestanty, Hebraicae institutiones; šestidílnou Catena argentea in Pentateuchum (Lyon 1536) s vysvětlením židovských, řeckých a latinských exegetů, Isagoge ad mysticos S. Scripturae sensus (Lyon 1528). V roce 1520 sestavil Psalterium tetraglottum. Dále sestavil Encheridion Chaldaicum.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.