AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


ORTEGA, Pardo Tereza Marie od Ježíše, mniška.Narodila se v Puente-Calderas (Ponteverda) 25. prosince 1917. V roce 1926 se rodina přestěhovala do Teruel. Tereza studovala v Teruel u františkánek. Byla velmi půvabná, sympatická, veselá, obratná ke všemu, ke studiu, k hudbě, k práci. Vliv na ni měl její duchovní vůdce Manuel Hinojosa, svatý kněz, mučedník z roku 1937. Občanskou válku prožila Tereza ve vězení. Po válce studovala ve Valencii filosofii. 13. května 1946 dosáhla licenciátu. Do roku 1955 horlivě působila v Katolické akci. Vyučovala v Olmedo a docházela do kláštera dominikánek Matky Boží. Velký vliv na ni měla Matka Terezita Iriarte, která tam zemřela 14. října 1954. Povolání Terezy se změnilo v povolání kontemplativní. Vstoupila 8. prosince 1955, tedy ve svých 38 letech, do jeronymitského kláštera svaté Pavly v Seville a 9. června 1957 složila první sliby. Stále však cítila hluboký vztah ke klášteru Matky Boží v Olmedo. Cítila, že je Boží vůlí, aby přešla do Olmedo. S patřičným dovolením oblékla dominikánský habit v Olmedo 22. října 1957. Sestra Tereza měla blahodárný vliv více příkladem než slovy. 20. srpna 1960 se klášter v Olmedo spojil s klášterem v Belmonte, 15. září sestra Tereza složila slavné sliby a 23. prosince téhož roku byla zvolena převorkou. Jejím úkolem byla reforma komunity. Byl to úkol nesnadný. Měla sloučit staré mnišky s Olmedo se starými mniškami z Belmonte a s mladými sestrami, které, přitahovány sestrou Terezou, do tohoto kláštera vstoupily. Začalo se slavnostní liturgií. Byl vystavěn nový chór a upraven kostel. Přišlo tolik nových povolání, že bylo brzy nutné zakládat nové kláštery. V roce 1961 odešlo jedenáct sester do Puerto Rico, 1966 založen klášter v Bayamon, 1971 došlo k založení v Angole. Všechna nová založení Matka Tereza připravovala s mimořádnou pozorností. Přes své těžké nemoci byla stále plná energie: mluvila, psala, každému věnovala pozornost, modlila se, nevynechala, pokud mohla, jediný společný úkon, hlavně mši svatou. Ti, kdo s ní mluvili, ani netušili, jaké bolesti snáší. Podpírala ji síla lásky. Byla velkodušná. Napsala různé knihy Dějiny jednoho ano a tři další. Po její smrti vyšly další knihy, krátké spisy a modlitby. Jsou to stránky, které připomínají svatou Kateřinu Sienskou. Zemřela 20. srpna 1972 na klinice lékařské fakulty univerzity v Navarra. Matka Tereza byla mimořádnou osobností. To bylo jasné každému, kdo ji poznal. Byla velmi inteligentní a nadaná, při tom citlivá a jemná. Byla obratná ve všem: v hudbě, poezii, v práci. Mohla říci se svatou Kateřinou Sienskou: „Má přirozenost je oheň.“ Mnoho duší nadchla. „Je něco radikálnějšího než evangelium?“
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.