AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ORSINI, Matouš, teolog, kardinál.Narodil se v Římě, počátkem 14. století vstoupil do řádu, studoval v Paříži, kde získal magisteriát teologie a delší dobu zde vyučoval. Později působil jako lektor v S. Maria Novella ve Florencii a v Londýně. V letech 1322-1326 byl římským provinciálem. 1326 jej vyslali představitelé města Říma k papeži Janu XXII. s prosbou, aby se vrátil do Říma. Papež odůvodnil odmítnutí tím, že v Itálii má politickou převahu jeho nepřítel Ludvík Bavorský. Orsiniho však jmenoval 20. října 1326 biskupem v Agrigento na Sicilii, 15. června 1327 arcibiskupem v Siponto a koncem roku 1327 kardinálem. Papež jej vyslal do Říma, aby přiměl přívržence Ludvíka Bavorského přiklonit se k papeži, jeho poslání však nebyl úspěšné. Orsini založil nadaci pro chudé studenty. Zemřel v pověsti svatosti 18. srpna 1340 v Avignonu, pohřben byl v Římě v klášterním kostele S. Maria sopra Minerva.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.