AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


ONDŘEJ, z Longjumeau, francouzský misionář, zpovědník francouzského krále.Narodil se nedaleko Paříže. V roce 1238 doprovázel na žádost Ludvíka IX. relikvii Trnové koruny, kterou řecký císař Balduin II. daroval francouzskému králi, z Konstantinopole do Paříže. 1245 využil papež Inocenc IV. jeho diplomatických i jazykových schopností a vyslal jej jako svého vyslance k tatarskému chánovi do severní Persie vyjednávat o propuštění křesťanských zajatců. Dostal se až do Tabrisu v Persii, kde v letech 1245-1247 se setkal a jednal s náčelníkem Mongolů Aljigidaimem. Uspěšně zde pracoval na unii s nestoriány a jakobity. V letech 1249-1251 vykonal cestu k velkochánovi Kujukovi do Karakorumu s poselstvím francouzského krále Ludvíka IX. Chána však už nezastihl na živu. Podle tradice pověřil sv. Ludvík před svou smrtí Ondřeje, aby se stal misionářem v Tunisu. Tato misijní práce není historicky doložena. Jako misionář působil zcela jistě mezi Araby a Peršany. O svých cestách nenapsal žádné pojednání. Zemřel kolem roku 1270.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.