AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


O´ BRIEN, Terence Albert, biskup a mučedník.Narodil se roku 1601 v Limericku v Irsku a byl potomkem irského královského rodu. V roce 1622 vstoupil v Limericku, kde byl převorem jeho strýc Maurice O´Brien, do řádu a přijal řeholní jméno Albert. Studoval v Toledu ve Španělsku, zde přijal kněžské svěcení a po osmi letech se vrátil do rodného Irska. Byl převorem v řadě irských konventů. V roce 1643 byl zvolen provinciálem Irské provincie a 1647 biskupem koadjutorem v Emly. Jako biskup se plně věnoval duchovnímu dobru věřících a obraně církve proti Cromwellovi, který s anglickým vojskem okupoval Irsko. V červnu roku 1651 oblehli angličtí protestanté Limerick. Biskup Terence pomáhal onbráncům města a povzbuzoval je, aby si zachovali svou víru. Po několika měsících, zdecimovaný hladem a šířícím se morem, Limerick padl. Terence byl zatčen a odsouzen na smrt. Nejprve jej oběsili a pak mu uťali hlavu. Byl popraven 31. října 1651 pro svou věrnost katolické církvi, a protože nechtěl uznat anglického krále za hlavu církve. Věřící Limericku jej vzývají jako svého ochránce. Spolu s ostatními mučedníky z let 1579-1654 jej beatifikoval papež Jan Pavel II. 27. září 1992. Liturgická oslava všech mučedníků irských se koná 30. října.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.