AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


NOSEK, Petr z Klatov, kazatel.Zúčastnil se Basilejského koncilu. Rokycana na něho vzpomíná ve svých listech. 1460-1465 byl lektorem v Brně, 1466 v Olomouci. Byl zvolen za převora v Klatovech, ale tam nemohl dlouho zůstat, protože město bylo v rukou utrakvistů. Působil hlavně na Moravě. V Zemském archivu v Brně je uchováván objemný foliant jeho spisů, ze kterého je zřejmé, že Nosek byl dobrým znalcem středověkého sektářství a také dobrým apologetou. Rukopis je v podstatě sbírka kázání, zaměřených proti různým sektám. Ve foliantu je rovněž obsažen Noskův traktát De signis haereticorum (1462).

Lit.: Neumann Augustin: Čeští dominikáni 14. a 15. stol. jako obráncové víry. Růže dominikánská 47, str. 87, 103.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.