AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


NIDER, Jan, kazatel, reformátor, teolog, humanista.Narodil se kolem roku 1380 v Isny ve Würtembersku, 1402 vstoupil v Kolmaru do řádu, vychovával jej Konrád Pruský. Studoval ve Vídni pod vedením Františka z Retzu a Jindřicha z Rostocku a později v Kolíně. Od roku 1423 byl profesorem na vídeňské univerzitě, 1425 promoval na magistra teologie. Byl vikářem reformovaných klášterů v Německé provincii, 1425-1429 převor v Norimberku, 1429-1436 převor v Basileji. Pod jeho vedením přijal basilejský klášter reformu. 1431 hlasatel křížové výpravy proti husitům. Basilejský koncil jej vyslal jako svého legáta k husitům do Čech. Nider se pak na koncilu aktivně účastnil jednání s husity. 1433 spolu s Janem Palomarem putoval do Prahy, kde vyhlásili schválení přijímání pod obojí způsobou. 1434-1437 byl regentem vídeňského studia, zemřel v Norimberku 13. srpna 1438. Napsal: Formicarius (Vídeň 1484); Praeceptorium divinae legis (Basilej 1464); Tractatus de contractibus mercatorum (Paříž 1514); Consolatorium timoratae conscientiae (Kolín 1473); De morali lepra (Paříž 1473); De abstinentia esus carnium; Consolatorium timoratae conscientiae; Dispositorium moriendi; Manuale confessorum (Norimberk 1471); Tractatus de reformatione status coenobitici (Paříž 1512); Manuale ad instructionem spiritualium Pastorum (Řím 1513); Tractatus de clausura monialium; Contra haeresim Hussitarum; De vigore consuetudinis et dispensatione canonica; De saecularium religionibus; De modo bene vivendi; Tractatus de vera et falsa nobilitate; De paupertate perfecta saecularium; Tractatus de bello morali; De religiosis proprietariis; Sermones dominicales (Štrasburk 1489); Alphabetum Divini Amoris; De reformatione Religiosorum Libri tres (Paříž 1512); zachovaly se dva jeho listy Čechům, psané v roce 1432.

Lit.: Schieler K.: Magister Johannes Nider, Mainz, F.Kirchheim 1885
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.