AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


NICOLLE, Ludvika (Luisa), zakladatelka kongregace.Narodila se 9. června 1847 v St.-Amand-les-Eaux. Od mládí toužila po zasvěceném životě. Rozhodla se vstoupit do kláštera karmelitek, ale odsud byla pro slabé zdraví propuštěna. Na radu svého duchovního vůdce Boulangera vstoupila do společenství 3. řádu sv. Dominika, ve kterém složila v roce 1869 sliby. Od roku 1869 se angažovala na poli sociálním. Byla velmi citlivá pro potřeby lidí. V roce 1873 založila v severofrancouzském průmyslovém kraji spolek pro pracující ženy (Patronage des jeunes ouvrieres) a domov pro mladé dělnice. Následujícího roku založila Jednotu pracujících žen (Oeuvre des dots a Oeuvre des demoiselles du lundi). V roce 1875 založila ve svém rodišti Oeuvre des catechismes a Oeuvre des retraites. Velmi důležitým byl pro ni rok 1888, kdy spolu s G. B. Carlierem založila v St-Amand kongregaci Des humbles filles du S. Coeur – Chudých dcer Božského Srdce Páně. Tato kongregace byla přivtělena v roce 1921 k dominikánskému řádu. S. Ludvika zemřela v St.-Amand 1. srpna 1889. Beatifikační proces byl zahájen v roce 1933. Luisa Nicolle vykonala nesmírně mnoho pro zlepšení sociálních podmínek pracujících žen. Zachovaly se její meditace, komentáře k některým biblickým úryvkům, katechetické lekce, Pravidla řeholního života a asketické rady.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.