AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


NEGRI, Hyacint Maria, kazatel.Narodil se v Lagnosco u Pavie v roce 1833. Do řádu vstoupil v roce 1854 u sv. Sabiny v Římě, noviciát však konal v konventu Saint-Maximin u Marseille ve Francii, 1868 složil řeholní sliby. Dosáhl lektorátu teologie a vyučoval pak v konventu v Mezares, kde se stal i převorem. 1870 se vrátil do Itálie, byl asignován do Chieri, kde nemálo přispěl k obnovení noviciátu. Po dvou letech byl poslán na misie do Smyrny a pak do Santorin v Řecku, kde působil osmnáct let. V moderní řečtině napsal knihu o mši sv., kniha měla několik vydání. Do řečtiny přeložil Následování Krista Tomáše Kempenského. Nepřijal jmenování na rcibiskupa v Malé Asii. V roce 1888 byl jmenován generálním kazatelem a 1896 byl zvolen za provinciála provincie sv. Petra Mučedníka. Když v roce 1904 skončil druhé období provincialátu, byl jmenován převorem v Quercii u Viterba. V té době se sem uchýlil noviciát Lyonské provincie. Byl generálním vizitátorem na Sardinii, představeným konventu v Cagliari a nakonec převorem v Chieri. Po ukončení svého posledního převorátu byl asignován do konventu v Trino. Všem byl příkladem vzácné pokory, opravdové lásky a neúnavné pracovitosti. Jeho životním heslem bylo: „Vše pro Ježíše, vše pro Marii.“ Zemřel svatě 27. září 1920 za zpěvu Salve Regina, obklopen svými bratry.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.