AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


NEDELLEC, (Natalis) Herveus (nazývaný Brito podle Bretoňska), filosof, teolog, magister řádu.Narozen v Bretoňsku kolem roku 1250. Vstoupil už jako diecezní kněz v roce 1276 do řádu v Morlaix, studoval pak v Paříži, kde získal 1307 titul magistra teologie a v letech 1307-1310 řídil katedru teologie v Paříži. 1309-1318 byl francouzským provinciálem a 10. června 1318 byl na generální kapitule v Lyonu zvolen magistrem řádu. Řídil pět generálních kapitul. V době jeho úřadu byl kanonizován Tomáš Akvinský. Přičinil se o zavedení svátku Božího Těla. Zemřel 7. srpna 1323 v Narbonne. Byl význačným tomistou, ve své době byl vedoucí osobností francouzské tomistické školy. V obraně sv. Tomáše vystupoval proti Durandovi z Saint-Pourcain a Duns-Scotovi. Napsal: Commentarium in quattuor libros sententiarum Petri Lombardi; Quodlibeta quatuor magna; Quodlibeta quatuor magna cum septem quodlibetis aliis; Tractatus octo: de beatitudine, de verbo, de aeternitate mundi, de materia coeli, de relationibus, de pluralitate formarum, de virtutibus, de motu angeli; Tractatus de potestate Ecclesiae et papali, ve které se staví proti Ludvíku Bavorskému na obranu papeže Jana XXII.; Tractatus de secundis intentionibus; a další.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.