AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


NAZARIUS, Jan Pavel, teolog, diplomat.Narodil se v Cremoně v roce 1556 a v Cremoně také vstoupil do řádu. Klement VIII. jej v roce 1592 jmenoval průvodcem nuncia v Čechách, s úkolem posilovat katolíky proti protestantům. Tento úkol vykonával tři roky. Při tom vyučoval na generálním studiu v Praze. Po návratu do Itálie byl jmenován regentem studia v Miláně. Byl však pověřován i diplomatickými posláními ve Švýcarsku a Španělsku. Zemřel v roce 1645 v Boloni. Napsal několik komentářů k Summě sv. Tomáše Akvinského: Commentaria et controversiae in I.am partem Summae D. Thomae (3 díly, Bologna 1620); Commentaria et controversiae in III.am partem Summae D. Thomae (3 díly, Bologna 1625); Opuscula varia theologica et philosophica (Bologna 1630); De SS. Patrum et doctorum Ecclesiae auctoritate in doctrina theologica (Bologna 1633).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.