AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


NATALE, (Noël) Alexander, teolog, historik.Narodil se 19. ledna 1639 v Rouen, do řádu vstoupil v roce 1654 rovněž v Rouen, studoval v Paříži, 1675 získal magisteriát teologie a pak vyučoval na pařížském generálním studiu. Přestože se držel nauky sv. Tomáše, snažil se najít kompromis mezi tomismem a galikanismem i jansenismem.V letech 1706-1710 byl francouzským provinciálem. Zemřel 21. srpna 1724. Hájil jak ve svých spisech, tak v kázáních nauku o Prostřednictví Panny Marie. Vydal dvacetišestidílnou knihu církevních dějin Selecta historia ecclesiastica capita (Paříž 1678-1686). Protože byla kniha napsána v galikánském duchu, byla dána v roce 1684 na index. Magister řádu Roccaberti přiměl Alexandra knihu přepracovat, kniha byla znovu vydána v roce 1687. Dále napsal šestidílnou knihu Selecta historia Veteris Testamenti capita a desetidílný spis Theologia dogmatica et moralis, secundum ordinem Catechismi Concilii Tridentini.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.