AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


MUČEDNÍCI VE VIETNAMU,položili svůj život pro víru v 19. století. Byli pak beatifikovaní ve třech etapách.

1. 27. 5. 1900 blahořečil Lev XIII. první skupinu dvaceti šesti mučedníků ze severního Vietnamu, kteří byli umučení pro víru v letech 1838-1861. Většinou byli rodilí vietnamci, většinou dominikánští kněží nebo katecheté a členové třetího řádu sv. Dominika. Do této skupiny patřili:

Biskupové:

Dominik Henares(19.12.1765-25.6.1838 v Nam-Dinh)

Ignác Klement Delgado y Cebrien(23.11.1761-12.7.1838 v Nam-Dinh)

Kněží:

Vincenc od sv. Petra Dö Yën(asi 1764-30.6.1838 v Nam-Dinh)

Josef Fernandez de Ventosa(3.9.1775-24.7.1838 v Nam-Dinh)

Dominik Nguyën Van Hanh(1772-1.8.1838 v Nam-Dinh)

Petr Nguyën Van Tu(asi 1796-5.9.1838 v Bac-Ninh-Tai)

Dominik Tuoc(asi 1775-2.4.1839 v Nam-Dinh)

Tomáš Dinh Viët Du(asi 1783-26.11.1839 u Hanoje)

Dominik Nguyën Van Xuyën(asi 1786-26.11.1839 u Hanoje)

Josef Dö Quang Hiën(asi 1769-9.5.1840 v Nam-Dinh)

Dominik Trach(asi 1772-18.9.1840 u Hanoje)

Členové 3. řádu:

Josef Petr Uyen(+ asi 1775-4.7.1838 v Hung-Yen)

Josef Khang(asi 1763-5.9.1838 v Bac-Ninh-Tai)

František Xaver Mäu(asi 1790-19.12.1839 v Bac-Ninh)

Dominik Uy(asi 1801-19.12.1839 v Bac-Ninh)

Augustin Möi(asi 1806-19.12.1839 v Bac-Ninh)

Tomáš De(asi 1811-19.12.1839 v Bac-Ninh)

Štěpán Vinh(asi 1806-19.12.1839 v Bac-Ninh)

Tomáš Toan(asi 1764-27.6.1840 v Nam-Dinh)

Augustin Schöffler(22.11.1822-1.5.1851 v San-Tay)

3 diecezní kněží a 4 laici.

2. V roce 1902 jmenoval Lev XIII. komisi k prozkoumání akt, týkajících se mučednické smrti čtyř mučedníků z Vietnamu, mezi kterými byli tři dominikáni – Valentin Berrio-Ochoa, Jeroným Hermosilla a Petr Almato, kteří byli umučeni 1. listopadu 1861. 20. 5. 1906 beatifikoval Pius X. tuto druhou skupinu vietnamských mučedníků, k nimž patřili:

Biskupové:

Jeroným Hermosilla y Aransaez(30.9.1800-1.11.1861)

Valentin de Berrio Ochoa y de Aristi(14.2.1827-1.11.1861)

Kněží:

František Gil de Federich y Sans(14.12.1702-22.1.1745 v Thang-Long)

Matouš Alonso de Leciniana(26.11.1702-22.1.1745 v Thang-Long)

Hyacint Castaněda y Puchasons(3.11.1743-7.11.1773v Ha-Tay)

Vincenc Liem a Pace(asi 1731-7.11.1773 v Ha-Tay)

Petr Almato y Ribera(1.11.1830-1.11.1861)

1 člen třetího řádu sv. Dominika

Josef Khang(asi 1832-6.12.1861)

3. 17. července 1918 přikázal Benedikt XV., aby se započalo šetření o svatosti života, ctnostech a mučednické smrti vietnamských mučedníků z let 1856-1862. 29. 4. 1951 blahořečil Pius XII. třetí skupinu, ke které patřili tito mučedníci:

Biskupové:

Josef Maria Diaz Sanjurjo(25.10.1818-20.7.1858)

Melchior Garcia Sampedro(26.4.1821-28.7.1858)

Kněží:

Dominik Mäu(asi 1808-5.11.1858)

Josef Tüan (Hoan)(asi 1821-30.4.1861)

Členové třetího řádu sv. Dominika:

Dominik Pham Trung Khim(asi 1780-13.1.1859)

Josef Pham Trung Tu(asi 1800-13.1.1859)

Lukáš Pham Trung Thin(asi 1819-13.1.1859)

Dominik C-m, kněz terciář (+ 11.3.1859)

Tomáš Khuong, kněz terciář (asi 1789-30.1.1860)

17 laiků.

V dějinách Vietnamské provincie jsou ještě uváděni další mučedníci vietnamci O.P.:

Dominik Dat,prof.1814, + 1855

Dominik Duoc, prof.1814, + 1849

Josef Han, prof.1825, + 1850

František Duyet, prof.1829, + 1858

Dominik Do, prof.1830, + 1859

Petr Khang, prof.1830, + 1838

Mikuláš Ti, prof.1830, + 1859

Petr Canh,prof.1830, + 1858

Petr Cuyen, prof.1830, + 1869

Vincenc Trí, prof.1830, + 1859

Petr Cuong-Quang, prof.1837, + 1860

Dominik Thuan, prof.1834, + 1856

Josef Trú, prof.1838, + 1850

Josef Thao, prof.1839, + 1845

Petr Cian,Prof.1840, + 1860

Jan Trach, prof.1842, + 1860

Jan Nhiem, prof.1845, + 1860

Petr Phú, prof.1845, + 1860

Petr Thuan, prof.1845, + 1858

Petr Thac, prof.1846, + 1861

Jan Tá, prof.1850, + 1860

Jan Nhuóng, prof.1850, + 1862

Manuel Trang, prof.1855, + 1859

Petr Túóc, prof.1856, + 1884

Jan An, prof.1858, + 1862.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.