AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


MUČEDNÍCI JAPONŠTÍ,byli všichni umučeni pro víru v 17. století. V první vlně pronásledování v letech 1617-1628 zahynuli tito členové dominikánského řádu a růžencového bratrstva:

1. června 1617 v Koguchi u Omury:

Alfonz Navarette Benito, kněz (nar.21.9.1571 v Logroňo ve Španělsku)

S ním byl popraven další misionář, španělský augustinián.

1. října 1617 v Nagasaki:

Kašpar Ueda Hukojiro,člen růžencového bratrstva

Ondřej Yoshida,člen růžencového bratrstva

19. března 1618 v Suzuta u Omury:

Jan od sv. Dominika Martinez Cid(nar.1577 v Manzanal de los Infantes u Zamory)

18. listopadu 1619 v Nishizaka u Nagasaki:

Ondřej Murayama Tokuan,člen růžencového bratrstva.

Kosmas Takeya Sozaburo, rodem z Koreje, člen růžencového bratrstva

Jan Yoshida Shoun,člen růžencového bratrstva

Dominik Jorge, Portugalec, nar.v San Román u Porta, člen růžencového bratrstva

S nimi byl popraven ještě japonský jezuita Leonard Kimura.

27. listopadu 1619 v Nagasaki:

Tomáš Koteda Kyumi,člen růžencového bratrstva,.narasi 1576 v Hirado

Bartoloměje Seki, člen růžencového bratrstva, nar.asi 1582 v Usuki

Antonín Kimura, člen růžencového bratrstva, nar.asi 1596 v Hirado

Jan Iwanaga, člen růžencového bratrstva, nar. asi 1555 v Chijiwa

Alexius Nakamura, člen růžencového bratrstva, nar.asi 1561 v Konoura

Leo Nakanishi, člen růžencového bratrstva, nar.asi 1577 v Yamaguchi

Michael Takeshita, člen růžencového bratrstva, nar.asi 1594 v Nagasaki

Matěj Kozasa, člen růžencového bratrstva, nar.v Omuře

Roman Motoyama Myotaro, člen růžencového bratrstva, nar.v Omuře

Matěj Nakano, člen růžencového bratrstva, nar.v Omuře

Jan Motoyama, člen růžencového bratrstva, nar.v Hizen

17. nebo 18. srpna 1620 byli popraveni v Kokuře:

Šimon Kiyota Bokusai, člen růžencového bratrstva, nar.1559 v Kiyota, a jeho žena

Magdalena z Kiyota, členka růžencového bratrstva, nar.v Kiyota, a jejich syn

Jakub Bunzo, člen růžencového bratrstva.

Tomáš Gengoro, člen růžencového bratrstva, nar.v Kiyota, a jeho žena

Maria z Kiyota, člen růžencového bratrstva, nar.v Kiyota.

19. srpna 1622 byli zavražděni v Nagasaki:

Ludvík Flores (Frarijn), kněz, nar.asi 1563 v Antverpách v Belgii.

Jáchym Diaz Hirayama, člen růžencového bratrstva

Leo Sukeemon, člen růžencového bratrstva

Jan Miyazaki Soemon, člen růžencového bratrstva

Michael Diaz Hori, člen růžencového bratrstva

Antonín Yamada, člen růžencového bratrstva

Marek Takenoshita Shinemon, člen růžencového bratrstva

Tomáš Koyanagi, člen růžencového bratrstva

Jakub Matsuo Denji, člen růžencového bratrstva

Vavřinec Ikegami Rokusuke, člen růžencového bratrstva

Pavel Sankichi, člen růžencového bratrstva

Jan Yago, Koreánec, člen růžencového bratrstva

Jan Nagata Matashichi, člen růžencového bratrstva

Bartoloměj Mohyoe, člen růžencového bratrstva

Spolu s nimi byl popraven španělský augustinián Petr de Zuňiga.

10. září 1622 byli popraveni v Nishizaka u Nagasaki:

František Morales Sedeňo, kněz, nar.14.10.1567 v Madridu,

Angelus Michael od sv. Vincence Ferrerského Orsucci, kněz, nar.8.5.1573 v Lucca v Itálii,

Alfonz de Mena Navarette, kněz, nar.3.2.1568 v La Rioja u Logroňa,

Josef od sv. Hyacinta Salvanes, kněz, nar.asi 1580 ve Villarejo de Salvanés u Madridu,

Hyacint Petr Orfanell Prades, kněz, nar.8.11.1578 v La Jana u Castellónu v Španělsku,

Dominik od sv. Růžence Jan Nagata Magoshichiro, bratr spolupracovník, nar. asi 1601 v Omuře,

Alexius Sanbashi Saburo, terciář, nar. asi 1601 v Nagasaki,

Tomáš od sv. Růžence, klerik, nar. asi 1602 v Nagasaki,

Lucie de Freitas, členka růžencového bratrstva, nar.asi 1542 v Japonsku,

Antonín Sanga, člen růžencového bratrstva, nar.v Sanga u Osaky, jeho manželka

Magdalena, členka růžencového bratrstva,

Antonín Hamanomachi, Koreánec, člen růžencového bratrstva, a jeho žena

Marie z Kumamoto, členka růžencového bratrstva, a jejich dva synové: dvanáctiletý syn Jan Hamanomachi.a

tříletý Petr Hamanomachi.

Pavel Nagaishi, terciář, katechista, jeho žena

Tekla z Nagasaki, členka růžencového bratrstva, a jejich sedmiletý syn Petr Nagaishi.

Pavel Tanaka, terciář, a jeho ženaMarie, terciářka.Dominik Yamada, člen růžencového bratrstva, a jeho ženaKlára z Omury, členka růžencového bratrstva,Marie Murayama, členka růžencového bratrstva, manželka člena růžencového bratrstva Ond


LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.