AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


MORIONDO, Gabriel, biskup.Narodil se v Turině v roce 1870. V sedmnácti letech vstoupil do řádu a v roce 1893 přijal kněžské svěcení. V roce 1900 byl vyslán na misie do Istambulu. Od roku 1901 byl představeným misie v Istambulu, kde byl velmi oblíbeným kazatelem a zpovědníkem. Klášter v Istambulu velmi zvelebil, v roce 1904 obnovil vyhořelý dominikánský kostel ve Smyrně (Izmir), 1906 založil v Istambulu školu, kterou vedou dominikánky. 1914 jej papež Pius X. jmenoval biskupem v Cuneo. Své pastýřské práci se věnoval s velkou láskou a horlivostí. 1920 jej Apoštolský stolec jmenoval apoštolským vizitátorem a svým reprezentantem v Tbilisi, hlavním městě nové Gruzínské republiky. V Tbilisi byl do okamžiku, kdy bolševické tlupy obsadily Tbilisi. Po návratu do vlasti v roce 1922 jej Pius XI. jmenoval biskupem v Casertě. Celé 22 roky se neúnavně věnoval své práci pro dobro svých diecezánů. V roce 1944 se vzdal úřadu. Pius XII. jej jmenoval titulárním arcibiskupem ze Sergiopole. P. Gabriel se uchýlil do kláštera v Racconigi, kde zemřel 3. ledna 1946 a byl pohřben v klášterním kostele.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.