AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


MORELLI, Alex, misionář, sociolog.Do řádu vstoupil ve svých 17 letech a v roce 1942 přijal kněžské svěcení. Stal se kaplanem v pracovních táborech v Německu, ale brzy byl gestapem uvězněn. Dva roky prožil v koncentračním táboře v Dachau. Po osvobození zůstal v Německu a věnoval se problémům deportovaných, nemocných a umírajících. 1946 byl zvolen převorem v Marseille a 1953 v Toulouse. Pak odešel do Uruguaye, kde založil mezinárodní hnutí katolické akce. V roce 1967 přišel do Mexika, asignovaný pro univerzitní farnost. Měl na starosti revue Contacto. Od roku 1970 stále pracoval pro nejchudší. Proto se ubytoval v Ahuizotla a pak v Ciudad Netzahualcoyolt a věnoval se tiché a nezištné pomoci chudým a potřebným. Onemocněl a představení jej poslali do Francie na léčení. Zemřel v nemocnici v Marseille 7. srpna 1979.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.