AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


MONTESONO, de, Jan, teolog.Narodil se kolem roku 1350 v Monzón v Aragonii, do řádu vstoupil pravděpodobně ve Valencii, studoval v Jativa, Leridě a Barceloně a pak vyučoval jako lektor filosofii a teologii na více řádových učilištích, 1383 magister teologie při katedrální škole ve Valencii, 1387 promoval v Paříži na magistra teologie. Od počátku své činnosti v Paříži vystupoval otevřeně proti učení o Neposkvrněném Početí Panny Marie a dostal se tak do sporu s františkány a pařížskou univerzitou. Uprchl do Avignonu k papeži Klementu VII. avšak i tu se brzy objevily problémy. Přestoupil proto k římskému papeži a uprchl do Aragonska. 1393 působil jako papežský subkollektor na Sicilii. Jeho spisovatelská činnost se rozvinula ve službách Urbana VI. a Bonifáce IX. Zemřel ve Valencii 5. prosince 1412. Napsal: Tractatus de Conceptione Beatae Virginis; Tractatus brevis de electione papae, qui dicitur Informatorium; Correptorium contra epistolam fundamenti schismatis; Dialogus ad card. B. Mezzavaccam super schismate; Opus quod dicitur Scopos 72 conclusionum ad peragrandam viam Ecclesiae a devio triviali ad papam Bonifacium IX.; kázání a několik listů.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.