AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


MONTESINO, de, Antonín, misionář.Do řádu vstoupil v klášteře sv. Štěpána v Salamance, kde pravděpodobně i studoval. Vyznačoval se příkladnou zbožností a přísným zachováváním řeholní kázně. Spolu s Petrem z Kordoby odcestoval v září 1510 na Haiti do Ameriky. Jako první veřejně protestoval proti bezpráví, kterého se dopouštěli španělští kolonisté na Indiánech. V této záležitosti rovněž v roce 1512 odcestoval do Španělska, kde před králem a senátem pronesl řeč, ve které se dožadoval přirozených a lidských práv pro Indiány. Napsal rovněž spis Informatio iuridica in Indorum defensionem. Spolu s Bartolomějem de Las Casas se vrátil v roce 1515 na Haiti. 1528 byl jmenován protektorem Indiánů a zakládal kolonii Indiánů ve Venezuele. V roce 1545 byl svými odpůrci zavražděn.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.