AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


MONTEAGUDO, Anna ab Angelis bl., mniška.Narodila se 26. července 1602 v Arequipa v Peru, byla vychována v klášteře dominikánek v Arequipě. Rodiče ji chtěli provdat, ale ona chtěla vstoupit do kláštera. Když se nesetkala s pochopením u svých rodičů, do kláštera utekla. Rodiče s ní přerušili styky. Neposlušnost vůči rodičům byla v té době chápána jako velký přestupek a vstup do kláštera bez věna byl téměř nemožný. Anna se tedy nesetkala ani v klášteře s pochopením. Směla však zůstat jako služebná. Její bratr, který byl knězem jí pak výbavu zaopatřil a přimluvil se, takže byla přijata. Při obláčce 30. listopadu 1618 přijala přídomek od Andělů. Pracovala zde jako sakristánka, novicmistrová a od roku 1648 jako převorka. Jako představená se snažila přivést komunitu k dokonalé řeholní observanci. Hned z počátku narazila na lhostejnost, nechuť a po určité době i na nepřátelství sester. Po třech letech, po skončení úřadu, ustoupila do pozadí a sestry ji už do žádného úřadu nezvolily. Všem lidem, sestrám v klášteře i příchozím do kláštera, sloužila pomocnou radou, byla ke všem velmi srdečná a milá. Přicházelo za ní stále více lidí, kteří ji prosili o radu a pomoc. Nebyli to jen prostí věřící, ale i kněží a biskupové. Žila svatým životem. Usilovala o zachovávání co nejpřísnější chudoby. Byla prostá, ale plná moudrosti. Posledních deset let života byla slepá. Měla velkého ducha modlitby, sebezáporu a umrtvování. Zemřela v klášteře sv. Kateřiny Sienské v Arequipa 10. ledna 1686. Už rok po její smrti dal podnět arcibiskup z Arequipa k beatifikačnímu procesu. Proces byl ukončen 1693 a akta pak zaslána do Říma. Cestou se však ztratila. K novému procesu došlo až v roce 1917. Beatifikoval ji pak Jan Pavel II. při návštěvě Peru 2. února 1985. Liturgická památka se slaví 10. ledna.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.