AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


MONSABRÉ, Ludvík Maria Jakub, kazatel, žák Lacordairův.Narodil se 10. prosince 1827 v Blois, 15. června 1851 se stal diecezním knězem, toužil po řeholním životě, ale biskup jej propustil z diecéze až po čtyřech letech. 1855 vstoupil do řádu ve Flavigny, přijal jej P. Jindřich Lacordaire. Kazatelskou činnost zahájil v kostele sv. Tomáše Akvinského v Paříži a kázal pak v mnoha městech Francie. Od roku 1857 vedl konference pro mládež v Lyonu, 1869-1890 působil jako postní kazatel v Notre Dame v Paříži, 1890 adventní kazatel v Římě, 1891 v Toulouse. Tématem jeho kázání bylo většinou vysvětlování katolických dogmat. Jeho kázání byla částečně ve stylu Lacordairově. Byl chválen pro jasnou stavbu svych kázání, logiku a tomistickou přesnost. Jeho kázání byla hojně navštěvována, řada jeho kazatelských cyklů byla vydána tiskem a překládána od jiných jazyků. Zvláštní prvenství patří jeho cyklu kázání Introduction au dogme catholique, ve kterém apologeticky podává celou doktrinální nauku církve. Ve svých kázáních se opíral především o učení sv. Tomáše Akvinského, kázání pronášel excelentní francouzštinou. Monsabré zemřel v Le Havre 21. února 1907.

Lit.: Analecta F.O.P. XV., str. 59
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.