AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


MOISO, Vincenc, kazatel, organizátor.Narodil se v Calosso di Asti v roce 1897, studoval v arcibiskupském semináři a pak na univerzitě v Janově, kde získal v roce 1923 doktorát literatury. 26. května téhož roku přijal kněžské svěcení. Následujícího roku 1924 vstoupil do řádu a pokračoval ve studiu filosofie a teologie. 1928 byl asignován k  S. Maria di Castello v Janově, kde pracoval ve farní duchovní správě a vyučoval náboženství na lyceu Colombo. 1930 byl poslán do kláštera sv. Dominika v Turině a byl jmenován generálním promotorem Malých Rosariantů. Už 30. července 1930 však byl vyslán jako představený misijní školy do Bejrútu a ředitel institutu sv. Tomáše Akvinského. Pod jeho vedením získaly všechny zdejší aktivity na kvalitě. Po návratu do vlasti byl jmenován převorem konventu S. Maria delle Rose v Turině. V tomto období se věnoval hodně kázání, jako lidový misionář procestoval celé Piemontsko. 1937 byl jmenován promotorem Třetího řádu, misií a promotorem pro řeholní povolání. 1942 se stal představeným kláštera v Alessandrii. Řídil časopis La Stella di S. Domenico. 1947 byl asignován do konventu ve Washingtonu, kde se měl věnovat italským emigrantům. Po návratu se opět věnoval lidovým misiím a horlivému apoštolátu. Zemřel 2. července 1959.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.