AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


MISSENIUS, Hyacint, obnovitel klášterů.Byl členem konventu sv. Marie Magdaleny v Praze. Klášterní kroniky o něm píší ty největší chvály. Byl svatým řeholníkem, „vir religiosissimus“, jak jej kroniky nazývají. Měl smysl pro potřeby konventů a měl i neobyčejné stavitelské schopnosti. Díky tomu se ocitl vždycky tam, kde byl klášter s kostelem na spadnutí. V letech 1663-1666 byl převorem v Uherském Brodě. Pro vpády Turků ze Slovenska tam však nemohl nic velkého podniknout. 1666-1669 byl převorem v Českých Budějovicích a zde už mohl být podnikavější. Když skončil převorát v Budějovicích, vyučoval filosofii a telogii, byl novicmistrem v Litoměřicích. V roce 1673 byl zvolen za převora v Šumperku, byl zvolen třikrát po sobě, a během těchto devíti let zde od základů vybudoval celý klášter i s kostelem, a to jen z darů a almužen. V letech 1691-1700 byl převorem v Jablonném. Hned na začátku svého převorátu poslal do Říma zprávu o zázracích na hrobě paní Zdislavy. Za jeho převorátu bylo zahájeno se stavbou barokního kostela. Missenius zemřel v roce 1715 v Ústí nad Labem ve věku 85 let.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.