AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


MIKULÁŠ, ze Štrasburku, teolog, kazatel, mystik.Lektor na generálním studiu v Kolíně, v letech 1324-1325 byl kazatelem v klášterech mnišek ve Štrasburku, 1325-1329 vikářem magistra řádu Barnabáše Cagnoliho a vizitátorem Německé provincie. 1325 se zúčastnil v Kolíně procesu proti M. Eckehartovi a v roce 1331 pak předložil Janu XXII. akta tohoto procesu k revizi. Označil proces za zbytečně přísný a kolínské inkvizitory za zaujaté. Napsal traktát o příchodu Antikrista a návratu Krista, který dedikoval Janu XXII. Někteří autoři považují tento spis za plagiát. Jeho hlavním dílem je filosofická Summa. Zachovalo se 13 jeho kázání, která pronesl v letech 1324-1325 ve freiburských klášterech. Jeho kázání jsou kratší a myšlenkově prostší, než kázání Taulerova.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.