AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


MIKULÁŠ, z Hannapes, biskup.Narodil se 1225 v Hannapes v Ardenách, studoval v Paříži. Kardinál Latinus Orsini jej vzal ke svému dvoru. Za Mikuláše III. a Martina IV. byl apoštolským penitenciářem. V roce 1288 byl jmenován latinským patriarchou jeruzalemským, biskupem v Acco a papežským legátem pro Sýrii, Kypr a Arménii. Když dobývali Turci Accon, vynikl zde velkou statečností. Zemřel zde když pomáhal utíkat ženám a dětem z dobytého Acconu 18. května 1291. Byl posledním latinským jeruzalemským patriarchou, žijícím na území Palestiny. Jeho nejznámějším spisem je Virtutum vitiorumque exempla ex sacris litteris excerpta, nazývaný rovněž Flores Bibliae. Je to jakási Bible chudých, která byla dlouho mylně připisována sv. Bonaventurovi.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.