AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


MERKELBACH, Benedikt Jindřich, teolog.Narodil se v roce 1871 v Tongres v Limbursku. Studoval v Liege a v roce 1894 přijal kněžské svěcení. V Lovani získal doktorát teologie. 1908-1917 vyučoval dogmatiku v semináři v Liege a zde se začal rovněž věnovat literární činnosti. V touze po dokonalosti vstoupil do řádu. Vyučoval pak na řádové koleji v Lovani a později na Angeliku v Římě. Napsal mnoho článků, které uveřejňoval v časopisech Revue ecclésiastiques de Liege, dále v Revue de Sciences Philosophiques et Théologiques a v Bulletin Thomiste. Z jeho knih je třeba jmenovat L´Inspiration des Divines Écritures. Principes et applications (1911); Jésus, Fils de Dieu, et ses recents contradicteurs. Critique liberale. Témoignages primitifs. Évolution du Dogme (1914). V letech 1931-1933 vydal monumentální dílo Summa theologica moralis, ve kterém osvobodil morální teologii od kasuistiky a přivedl ji zpět ke scholastické tradici. Dále napsal: Moralis theologiae idonea methodus (vydáno 1935 v Analecta gregoriana) a Mariologia (1939). Zemřel v Lovani v roce 1942.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.