AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


MARTINEZ, Vigilius Rajmund, filosof, teolog.Narodil se v S. Maria de Tiňana ve Španělsku v roce 1840. Vyučoval filosofii, teologii a přírodní vědy na univerzitě v Manile na Filipínách. Položil základy univerzitnímu muzeu v Manile, do kterého shromáždil památky z dálného východu. 1883 napsal knihu Historia natural. Téhož roku byl jmenován biskupem v Oviedo ve Španělsku. Byl opravdovým pastýřem svěřeným duším, věnoval se jim s velkou horlivostí. Svolal dvě synody, vybudoval na třicet kostelů, nový seminář, sirotčinec ve Fresno a další díla. Zemřel v Oviedo v roce 1904. Z jeho literárního díla je třeba jmenovat: El sistema métrico decimal, su equivalencia en las pesas medidas de Filipinas (1869); Rudimientos de Geografia descriptiva (1870-1872); Diccionario de los nombres vulgares de las plantas de Filipinas (1879); Curso de Historia Natural, fisiologia y igiene (1902); La creación, la Redención y la Iglesia ante la ciencia, la crítica y el racionalismo (1898). Spolupracoval s četnými vědeckými časopisy a byl členem mnohých italských a španělských akademií.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.