AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


MARKÉTA, z Citta di Castello bl., terciářka.Narodila se v roce 1287 na hradě Medole v Itálii ve šlechtické rodině. Protože byla slepá a tělesně postižená, rodiče se za ni styděli a až do jejích šestnácti let ji skrývali doma. V šestnácti letech ji vzali do Citta di Castello k  relikviím jednoho františkána, který zemřel v pověsti svatosti, s nadějí, že se stane zázrak a Markéta se vyléčí. K zázraku však nedošlo a Markéta zůstala postiženou až do své smrti. Rodiče se jí proto zřekli. Ujali se jí dobří lidé v Citta di Castello. Markéta si vydělávala na živobytí tím, že v těchto rodinách opatrovala děti. Její vždycky radostná nálada, vycházející z její důvěry a lásky k Bohu, probouzela sympatie lidí. Později, když viděly její ctnosti, ji přijaly mezi sebe terciářky sv. Dominika. Markéta pak žila v útulku. Přes všechny své neduhy byla aktivní – navštěvovala vězněné, pomáhala nemocným, utěšovala umírající. Vynikala v modlitbě, naučila se nazpaměť celý Žaltář i jiné modlitby. Z těchto modliteb a každodenní účasti na Eucharistii čerpala sílu a světlo. Svůj kříž nesla velmi trpělivě a nikdy si nezanaříkala. Děkovala Bohu, že jí usnadnil cestu do nebe utrpením. Zemřela 13. dubna 1320 ve třicátém třetím roce svého života. První kroky k její beatifikaci podnikli dominikáni, ale snaha nebyla dovedena až do konce a pak se na Markétu téměř zapomnělo. Když po letech, 9. června 1558, byla otevřena rakev, ve které byla pohřbena, našli její tělo neporušené. Tehdy se znovu o ni projevil zájem. Její ostatky byly prozkoumány, tělo bylo oblečeno do nového habitu a bylo uloženo v nové truhle. Obnovený beatifikační proces byl ukončen beatifikací 6. dubna 1675. Blahořečil ji Klement X. Tělo bl. Markéty je uloženo v kostele sv. Dominika v Citta di Castello. Za den její liturgické oslavy je určen 13. duben.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.