AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


MARINI, Leonard, teolog, biskup.Narodil se v roce 1509 na ostrově Chios. Papež využíval jeho služeb v diplomatických jednáních. 1552 byl vyslán na španělský dvůr do Madridu, 1564 vyjednával u císaře Ferdinanda. V roce 1550 byl jmenován titulárním biskupem laodicejským a koadjutorem biskupa z Mantovy, kterým byl kardinál Gonzaga. Později, 1560, byl jmenován arcibiskupem v Lanciano a zúčastnil se jednání Tridentského koncilu. Na koncilu pracoval v komisi pro úpravu breviáře. Rovněž spolupracoval na Římském katechismu a na revizi dalších liturgických knih. Spolupracoval s arcibiskupem Bartolomějem do Mučedníků při obnovování církevní kázně. Pius V. jej jmenoval biskupem v Albě a apoštolským vizitátorem ve 25 diecezích střední Itálie. Marini zemřel v Římě v roce 1573.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.