AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


MARENGO, Dominik, misionář.Narodil se v roce 1842 v Istambulu, řádové sliby složil 1859. Studoval pak u sv. Sabiny v Římě, v Quercii u Viterba a v Trino u Vercelli. Po kněžském svěcení odešel v roce 1866 na misie do Turecka, do Makrikoi, kde vystavěl kostel sv. Růžence. V roce 1870 byl jmenován farářem u sv. Petra v Galatě a tento úřad spravoval 34 roky, do konce roku 1904, kdy byl jmenován arcibiskupem ve Smyrně. Zvláště velkou lásku projevoval nemocným a chudým, bez ohledu, zda se jednalo o katolíky, nekatolíky, nebo nevěřící. Velké hrdinství prokázal v roce 1896, kdy vypuklo pronásledování Arménů Turky. Velký počet Arménů zachránil tím, že jim poskytl azyl ve farním kostele. Zemřel ve Smyrně v roce 1909.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.