AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


MANCIO, de Corpore Christi, hebraista.Narodil se počátkem 16. století v Becerill de Campos u Palencie, 1524 vstoupil do kláštera sv. Štěpána v Salamance. Spolu s Ondřejem z Tudely, Melchiorem Cano a Martinem z Ledesmy byl žákem Františka da Vittoria, od roku 1531 studoval v Seville. V roce 1548 začal vyučovat jako profesor teologie na univerzitě v Alcala a v letech 1564-1577 byl profesorem na první katedře teologie v Salamance. Byl teologickým odpůrcem Mediny. V Salamance mezi jeho žáky patřil rovněž sv. Jan od Kříže. Byl pověřen vypracovat posudek k Exerciciím sv. Ignáce z Loyoly a k učení sv. Terezie z Avily. Zemřel v Salamance 8. července 1576. Jeho spisy nebyly dosud vydány tiskem.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.