AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


MAGGI, Šebastián bl., teolog, kazatel, reformátor.Narodil se v Brescii v roce 1414. V 15 letech opustil svou bohatou rodinu a vstoupil do řádu. Působil jako lektor, jeho profesorská kariéra mu však nezabránila věnovat se putujícímu kázání v severní Itálii. Při tom usmiřoval nepřátele, obracel hříšníky a všechny vedl k Bohu. Několikrát byl převorem v různých klášterech – v Miláně, Brescii a jiných konventech severní Itálie, dvakrát byl generálním vikářem reformované Lombardské kongregace. V Miláně nechal vystavět s přispěním vévodkyně Beatrice de Este, jejímž byl zpovědníkem, nádherný chrám S. Rosa s klášterem. Ve všech klášterech, kde působil, se snažil přivést své spolubratry na cestu řeholní kázně a horlivosti i nadšení pro ideály sv. Dominika. Přestože byl horlivým reformátorem, svědčí o něm jeho současníci, že byl člověkem velmi společenským, dobrotivým a spravedlivým. V roce 1495 založil v Boloni zvláštní dílo na pomoc chudým. Byl zpovědníkem Jeronýma Savonaroly a milánského vévody Lodovica Mora i jeho ženy Beatrice de Este. Byl horlivým kazatelem a usilovným pracovníkem na obnově řádové observance. Pracoval bez oddechu do poslední chvíle. Zemřel v roce 1496 v klášteře S. Maria di Castello v Janově, kde právě konal vizitaci. Jeho tělo zůstalo dodnes neporušené. Beatifikoval jej 15. dubna 1760 Klement XIII. Liturgická oslava bl. Šebastiána se koná 16. prosince.

(Piemonte Domenicano. Torino 1929. str. 151-152)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.