AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


MACULANO, Vincenc, matematik, architekt civilní i vojenský, reformátor, kardinál.



Narodil se v roce 1578. V řádu nejprve vyučoval filosofii, 1632 byl jmenován komisařem posv. Oficia, 1639 mistrem posv. Paláce a 1641 kardinálem. Jako architekt pracoval na obnově hradu v Piacenze, na opevňování města Janova, mnoho pracoval pro papežský dvůr, maltézskému řádu vystavěl opevnění proti Turkům. Za to dostal hodnost kardinála. Když papež Urban VIII. suspendoval magistra řádu Ridolfiho, jmenoval Maculana generálním vikářem řádu. Maculano v některých klášterech začal vystupovat jako generální představený. Tak došlo k mnoha sporům. Urban VIII. jej 1642 jmenoval kardinálem, kterým byl celých 26 let. Zemřel v Římě v roce 1667. Napsal: Prolegomena ad Architecturam; Modus construenda fortilitia; Insula melitensis arces ad eludendus Turcarum impetus a další.




LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.