AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


LUDOLF, Saský, (nazývaný rovněž Ludolf Kartuzián) mystik.Narodil se v severním Německu kolem roku 1300. Asi v patnácti letech vstoupil do řádu sv. Dominika. Byl současníkem velkých německých mystiků Jindřicha de Calstris, Jana z Dambachu, Jana Taulera a bl. Jindřicha Susona. Třicet let žil v dominikánském řádu a v roce 1340 s dovolením představených přestoupil do řádu kartuziánů ve Štrasburku. V tomto období napsal knihu Enarratio in Psalmos. V letech 1343 – 1348 byl převorem kartouzy v Koblenzi, později byl poslán do kartouzy v Mohuči. Zde napsal své hlavní dílo Vita Christi. Tato kniha byla ve středověku velmi populární. Ke konci svého života se vrátil Ludolf zpět do kartouzy ve Štrasburku, kde pak zemřel 13. dubna 1378.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.