AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


LUBOJACKÝ, Angelus Ludvík, kazatel.Narodil se 5. září 1850 v Klimkovicích ve Slezsku. Vstoupil do řádu a noviciát absolvoval v Grazu v Rakousku. Po vysvěcení na kněze působil v Olomouci, Uherském Brodě a Košicích. Všude horlil pro 3. řád a růžencové bratrstvo. Snažil se v apoštolátu co nejvíc využít tisku. Už v prvních letech své kněžské činnosti vydal objemnou knihu o 3. řádu sv. Dominika a z italštiny přeložil knihu Eucharistický život. V roce 1884 byl asignován do Prahy. Zde obnovil 3. řád a pro členy růžencových bratrstev a 3. řádu v celé zemi založil časopis Růže dominikánská. Vydávání časopisu bylo spojeno s nemalými finančními obtížemi. Postupně vydával další knihy: přeložil Knížečku o věčné Moudrosti bl. Jindřicha Susona, asketický spis sv. Terezie, napsal knihu Kristus a Panna, přeložil knihy Křesťan v samotě; Královská cesta kříže a jiné. Založil domov pro osiřelé a tělesně postižené dívky s názvem Růžencová výrobna, kde si dívky výrobou růženců a parament mohly vydělávat na živobytí. Byl v přátelském vztahu s djakovským biskupem Strossmayerem. Pravděpodobně z tohoto přátelství vzešla myšlenka P. Angela založit nové řeholní společenství, které by se věnovalo práci na sjednocení všech Slovanů v jedné katolické církvi. Kvůli tomu vystoupil na konci 19. století z řádu. Pro nepřízeň rakouských úřadů celá akce ztroskotala. Působil pak jako diecézní kněz ve Slezsku, v srdci však zůstával dominikánem. Zemřel 3. července 1904 v Místku a byl pohřben v rodných Klimkovicích.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.