AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


LOEW, Jacques (Jakub), teolog, duchovní spisovatel.Narodil se v roce 1908 v Clermont Ferrand, mládí prožil bez víry, stal se právníkem. Víru našel ve svých 24 letech v kartuziánském klášteře ve Valsainte ve Švýcarsku. Po konverzi vstoupil v roce 1934 do řádu a 1939 přijal kněžské svěcení. V Marseille pak studoval z pověření řádu obor „Člověk a hospodářství“. Působil pak od roku 1941 jako jeden z prvních dělnických kněží v Marseille. Když Vatikán přerušil experiment s kněžími-dělníky, O. Loew uposlechl, ale nadále se věnoval pastoraci mezi dělníky. K tomu založil i nové řeholní společenství. Cestoval do Německa, Polska, na Saharu a do Latinské Ameriky. Stále jej vedla touha najít vhodný způsob hlásání evangelia v ateistickém světě. Po pěti letech působení v Brazílii se vrátil v roce 1969 do Evropy a s biskupem Pierrem Mamiem založil ve Fribourgu ve Švýcarsku École de la Foi – Školu víry, kterou od té doby navštěvovalo více než 1500 studujících ze všech světadílů. Poslední léta svého života prožil v trapistickém klášteře Echournac v jihozápadní Francii. Zemřel v roce 1999.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.