AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


LIEM, Vincenc sv., misionář, mučedník.Pocházel z jedné z nejpřednějších vietnamských křesťanských rodin. Narodil se v roce 1731 v Tra-Lu v provincii Bui-Chu. Základní vzdělání získal u dominikánů a pak jej poslali na studia do Manily na Filipinách. Zde se rozhodl vstoupit do řádu. Po přijetí kněžského svěcení prosil své představené, aby se mohl vrátit do své vlasti a tam sloužit církvi. 20. ledna 1759 se vrátil do Vietnamu a byl mu svěřen misijní obvod Phu-Thai. Po čtrnácti letech horlivého působení byl zatčen 1. října 1773 spolu se sv. Hyacintem Castanědou. Hyacint byl odsouzen k trestu smrti stětím a Vincenc, jako domorodec k vězení. Na Vincencovy prosby však byl rozsudek změněn a oba byli popraveni 7. listopadu 1773. Beatifikoval je 20. května 1906 Pius X. a kanonizoval 19. června 1988 Jan Pavel II. Liturgická oslava sv. Vincence je 24. listopadu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.