AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


LEPIDI, Albert, tomistický filosof a teolog.Narodil se v roce 1848 v Popolo negli Abruzzi v Itálii. Do řádu jej přijal magister řádu Vincenc Jandel. P. Lepidi organizoval studia ve Frýburku a v Lovani, rovněž ve Francii a Belgii podle tomistických zásad. Získal si pověst myslitele a skvělého učitele. V roce 1874 vydal knihu Examen philosophico-theologicum de Ontologismo, který zahrnoval principy a konkluse systému, a dále třídílnou příručku Elementa philosophiae christianae (Lovaň 1875-1879). 1885 byl jmenován regentem koleje sv. Tomáše Akvinského v Římě. V tomto období vydal základní studii La critica della ragion pura secondo Kant (Řím 1894). Od roku 1897 až do své smrti byl mistrem posv. Paláce a byl ve velké úctě u papeže Lva XIII. Zemřel v Římě v roce 1925.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.