AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


LEONARD, z Chios, teolog, biskup.Narodil se na ostrově Chios kolem roku 1395, vstoupil do řádu v klášteře na ostrově Chios, studoval v Padově, Janově a Perugii, kde pak rovněž vyučoval. 1429-1433 byl generálním vikářem Společnosti bratří putujících pro Krista a současně inkvizitorem na teritoriu Společnosti. Papež Evžen IV. jej jmenoval v roce 1444 biskupem v Mytileně. 1452 jej vyslal Mikuláš V. do Konstantinopole spolu s Izidorem ze Soluně, aby zde dokončili dílo církevní unie. Po roce 1453 se Leonard vrátil zpět do Mytileny, ale v roce 1462 byl vyhnán Turky. Jeho další životní osudy nejsou známy. Zemřel v Janově v roce 1482. Napsal: Historia captae a Turcis Constantinopoleos; De Lesbo a Turcis capta epistola Pio II. missa; Tractatus apologeticus adversus Carolum Poggium de vera nobilitate.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.