AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


LARROCA, y Estala Josef Maria, 75.magister řádu. Narodil se 10. září 1813 v San Sebastiano ve Španělsku. Do řádu vstoupil ve Vittoria ve svých šestnácti letech a 6. listopadu 1830 složil sliby. Studoval v Burgosu a San Sebastiano. 1836 přijal kněžské svěcení. Byl ustanoven za faráře a vyznamenal se zvláště v roce 1854 v době epidemie cholery. Od roku 1860 byl prvním převorem obnoveného kláštera v Corias po uzavření konkordátu mezi Španělskem a Apoštolským stolcem a současně regentem studia a magistrem noviců. V roce 1868 si jej vybral komisař pro Španělské provincie Vincenc Romero za socia na svých cestách Španělskem. Magister řádu Jandel jej jmenoval 3. září 1872 svým sociem s titulem řeckého provinciála a v roce 1879 jej vyslal jako vizitátora a generálního vikáře na Filipiny. 3. října 1879 byl jmenován magistrem řádu. Jeho působení nebylo snadné. V roce 1880 byli dominikáni vyhnáni z Francie. Larroca jednal s francouzskou vládou a dosáhl toho, že směli ve Francii působit, avšak jen jako jednotlivci. Za svůj prvořadý úkol považoval P. Larroca reformu celého řádu. Konal časté vizitace. Říšskou provincii vizitoval dvakrát – v roce 1881 a 1882. Při vizitaci olomouckého kláštera nařídil, že se při jídle má třikrát týdně číst česky. Dožil se velké radosti, že byla dominikánům svěřena univerzita ve švýcarském Fribourgu a založena Biblická škola v Jeruzalémě. Podporoval hnutí neotomismu. Zemřel 8. ledna 1891 v Římě ve věku 78 let.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.