AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


LABRADOR, Fraile Teodor, misionář, biskup.Narodil se ve Španělsku 11. listopadu 1880. Vstoupil do řádu pro Růžencovou provincii. Po studiích ve Španělsku, v USA a na Filipínách byl určen pro čínskou misii. Prožíval s ostatními misionáři a čínskými křesťany čínsko japonskou válku i komunistická povstání. Byl v roce 1936 jmenován prvním biskupem ve Funing a v roce 1945 prvním arcibiskupem ve Foochow v kontinentální Číně. V roce 1952 byl uvězněn a pak vypovězen po klasických lidových procesech té doby. Následovalo dvacet let vyhnanství. V roce 1974 se vrátil na Taiwan, aby alespoň poslední roky svého života mohl prožít co nejblíže svěřeným duším. Zemřel 6. května 1980 v Tau-Nam na Taiwanu, v nemocnici, kterou řídí dominikánky v Funing, kongregace, kterou on založil. Bylo mu 92 roky, 74 od řeholních slibů, 67 let kněžství a 56 let episkopátu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.