AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


LABAT, Jan Křtitel, misionář.Narodil se v roce 1663 v Paříži, zde vstoupil do řádu a 11. dubna 1685 složil řeholní sliby. Po ukončení studia od roku 1687 vyučoval v Nancy matematiku a filosofii. 1693 odešel jako misionář na francouzské Antily. Dokázal zde bohatě využít svých znalostí z fyziky, agronomie, geografie a astronomie. Objevil nový systém získávání cukru a tak nemálo pomohl tamějším domorodcům. V roce 1702 organizoval obranu ostrova Martiniku proti Angličanům. Založil město Tierra Baia. 1704 jmenován apoštolským viceprefektem na Martinique. 1705 cestoval do Evropy, z počátku do Itálie, 1716 do Paříže. Upadl však v nemilost u krále Ludvíka XIV. a nesměl se na Antily vrátit. Zemřel v Paříži 6. ledna 1738. Napsal několik zeměpisných spisů: šestidílný spis Nouveau voyage aux Isles d´Amérique (Paříž 1727), pětidílnou knihu Nouvelle relation d´Afrique occidentale (Paříž 1728), osmidílné pojednání Voyage en Espagne et en Italie (Paříž 1730) a konečně knihu La flore des Antilles.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.