AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


KUŽELA, Patrik, jáhen, mučedník.Narodil se ve Vlčnově u Uherského Brodu 16. listopadu 1915. Studoval na gymnasiu v Praze jako řádový juvenista. Vstoupil do řádu v Olomouci a 27. září 1936 složil řeholní sliby. V noviciátu a v letech svého filosofického studia pracoval velmi houževnatě na zdokonalování své povahy a svého duchovního růstu. Představení jej vyslali na studia do zahraničí. Odejel v roce 1939 do Saulchoir v Belgii. O prázdninách 1940 se vrátil do Olomouce, a poněvadž se už potom nemohl dostat do ciziny, studoval zde. 29. června 1940 přijal v Olomouci jáhenské svěcení. 25. ledna 1941 byl zatčen a odvezen Gestapem do bývalé vojenské věznice v Olomouci. Po vzniku Protektorátu se přidal k hromadné žádosti Čechů v cizině o zavedení české čtvrthodinky ve francouzském rozhlase pro Čechy, usazené ve Francii a Belgii, protože jim bylo znemožněno poslouchat Prahu, jakmile se octla v nepřátelské Říši. Po obsazení Paříže se záznam o tom dostal do rukou Němcům a to stačilo, aby byl poslán do koncentračního tábora s označením RU – návrat nežádoucí.


LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.