AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Kdo jsou dominikáni

Bratři kněží

Bratři spolupracovníci

Chci být dominikánem...

Kláštery

Historie

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Bratři kněží

Prvním kazatelem evangelia je sám Ježíš Kristus, který poslal do celého světa své apoštoly, aby dál pokračovali v hlásání spásy. Většina bratří dominikánů jsou kněží, kteří se svěcením stali spolupracovníky biskupů – nástupců apoštolů.

Dominikáni se zřetelem na podmínky lidí, doby a místa slovem i příkladem kážou Boží slovo. Vzbuzují tak v lidech víru nebo napomáhají hlouběji utvářet celý život Kristova těla – církve. Víra se naplňuje ve svátostech víry, které bratři kněží ochotně udělují.

Bratři dominikáni kážou v kostelích i mimo ně, na univerzitách i v médiích, věřícím i těm, kdo o víru přišli, nebo ji hledají. Přibližují Písmo svaté a nauku církve nejrůznějším skupinám posluchačů a zasazují se ve věcech pokoje a spravedlnosti.