AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Misijní automobil

Možná si ještě vzpomínáte na jeden z apoštolátních projektů naší provincie v první polovině devadesátých let - misijní autobus. Speciálně upravený autobus z Belgie, zapůjčený a podporovaný mezinárodní organizací Kirche in Not, sloužil jako knihovna, audiovizuální centrum a základna pro misionáře. Tato mnohotvárná služba slova ve své době oslovila mnohé dospělé, žáky místních škol a děti v nejrůznějších koutech naší země. Nedostatek dobrovolných spolupracovníků a provozní náklady nakonec vedly k ukončení projektu.

Dnes bychom na tuto osvědčenou formu zvěstování evangelia rádi navázali a poučili se z dobrých i špatných zkušeností, které jsme za ta léta získali. K "mobilním" misiím do odlehlých částí naší vlasti bychom rádi využili dostupnější prostředek - misijní automobil. Ideálním vozidlem pro misijní skupinu by bylo přibližně osmimístné auto s úložným prostorem pro nejnutnější vybavení (knihy, projektor, zvuková technika, liturgické předměty apod.). V červnu loňského roku byla zahájena sbírka finančních prostředků na pořízení misijního automobilu a doposud bylo vybráno téměř 400 tis. korun, což je víc jak polovina potřebné částky.

Pokud je Vám myšlenka misijního automobilu blízká, prosím Vás o podporu. Modlete se za tento projekt, za dostatek připravených spolupracovníků a za milost pravé katolické víry pro ty, ke kterým jednou misionáři s autem dojedou. Můžete-li, pomozte, prosím, i příspěvkem, třeba drobným.

Pán Vám odplať každou Vaši podporu.

ve sv. Dominiku

fr. Pavel Mayer OP, promotor pro apoštolát

Dar na misijní automobil je možné poslat na účet 1804096399/0800 s variabilním symbolem 2255 anebo na adresu P. Pavel E. Mayer OP, Klášter dominikánů, Slovenská 14, 77200 Olomouc.