AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

„Klášter Svatého Kříže v městě Písku od lidí zlých, kacířských zkažen jest“

Připomenout jednu z výrazných událostí ve středověkých dějinách města. To má za cíl výstava s názvem „Klášter Svatého Kříže v městě Písku od lidí zlých, kacířských zkažen jest.“ Je tomu totiž již 600 let, co rozvášněný dav Píseckých zničil zdejší dominikánský klášter a zavraždil řadu zdejších řeholníků. K tragické události došlo dne 20. srpna 1419.

V té době již vypalování klášterů začínalo být téměř na denním pořádku, tyto události předznamenávaly budoucí násilnosti rychle se blížící doby husitské. „V Písku unikl řádění davu snad jen převor, který byl tou dobou mimo město. Klášter, jehož historie úzce souvisí s dobou založení města, byl zcela vyplněn. Obnoven byla až ve 30. letech 17. století a následně fungoval až do reforem císaře Josefa II.,“ uvádí autor výstavy, historik muzea Jan Adámek.

V Malých výstavních síních bude od 17. srpna do 29. září mimo jiné vystaven soubor architektonických článků z rozbořeného kláštera, výběr nálezů z archeologických výzkumů, kresebné rekonstrukce podoby klášterního kostela před rokem 1419 či nově zhotovený model jeho původní podoby. Jedním z hlavních exponátů bude rozměrná dřevořezba Ukřižování z doby kolem roku 1420, která bude zapůjčena ze sbírek Národní galerie. Toto téměř dvoumetrové dílo mohlo být součástí vybavení tohoto jediného píseckého klášterního chrámu.

Mimořádně a pouze na pár dní (17. – 22. srpna) bude vystaven i originál jediné dochované listiny, kterou vystavili sami písečtí dominikáni. Je z roku 1375 a uschována je ve sbírkách Národního archivu ve fondu Archivu klášterů zrušených za Josefa II. I tuto výstavu, nad níž převzala záštitu starostka města, doprovodí publikace. Představení knihy o osudech zdejších dominikánů „Mučedníci písečtí“ se bude konat 21. srpna od 17 hodin. Její autor následně návštěvníky po výstavě provede.

20. srpna 2019 se v klášterním kostele uskuteční od 17.30 hod. přednáška Mgr. Jana Adámka a v 18.00 hod. bude fr. Filip Boháč OP sloužit mši sv. Plakát ke stažení..

Plakát výstavy ke stažení..