AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Nové knihy

Timothy Radclife: Medvěd a mniška

Každá kultura potřebuje příběhy, které jí pomáhají pochopit, odkud a kam jde, co je motorem a smyslem jejích dějin. Moderní dobu charakterizují příběhy plné násilí, v nichž je hybnou silou výběr nejsilnějších jedinců, cílem je bohatství, moc a blahobyt a hlavním hrdinou osamocené, sebevědomé ego. Jeho symbolem je rozzuřený medvěd z italských pouličních reklam, který hlásá, že jde za svým soukromým cílem "silou správné ceny". Alternativou k tomuto modernímu příběhu je obraz mnišky, která uprostřed noci v kruhu svých sester a bratří zpívá milostnou píseň velikonoční svíci. Je to píseň o tom, že čas se neměří hodinkami, ale poměřuje se věčností, že člověk není osamocen, že hybnou silou není soupeření, ale láska a že blahobyt představuje spíš překážku na cestě k cíli než cíl sám... Je to píseň o naději, že z temnoty vzejde světlo.

Timothy Radcliffe, bývalý generální magistr dominikánského řádu, nás ve svých promluvách, plných laskavosti a anglického humoru, podrobně seznamuje s tím, v čem se tyto dva příběhy liší. Čtenáře a posluchače na celém světě fascinuje svým hlubokým vhledem do podstaty křesťanského povolání a do smyslu řeholního života jakožto "obnaženého jádra" křesťanství.

Řeholní život může odpovídat na hlas po smyslu jen tím, že bude ztělesňovat odlišný příběh, jinou vizi toho, co to znamená být člověkem, vizi, která je symbolizována mniškou opěvující za noci velikonoční svíci. Tento příběh nabízí jiné pojetí času. Čas není ani tak nezvratný proces pokroku jako příběh našeho setkávání s Pánem, který nás volá k sobě. A to, co ho posouvá kupředu, není soupeření nezávislých, ale neuvěřitelná tvůrčí síla, s níž Bůh křísí mrtvé. Hrdinou příběhu není osamělý moderní hrdina, ale bratr či sestra, kteří nacházejí sami sebe ve společenství a vytvářejí společenství s druhými.

(ukázka z knihy)
Vydal: Krystal OP společně s Karm. nakl., brož., 134 str., 119 Kč

 

Gerald Frachet: Životy bratří

Jedním z pramenů dokládajících události spojené se založením řádu a vyprávějících o životě a skutcích prvních bratří je dílo ze 13. století známé pod názvem Životy bratří. Jeho autorem je francouzský dominikán bl. Gerald Frachet. Latinský originál knihy byl přístupný výhradně členům řádu a po mnohá staletí zůstával tento skvost středověké literatury širší veřejnosti úplně neznámý.

Čeští čtenáři se s jeho vybranými částmi mohli poprvé seznámit v časopise Růže dominikánská v letech 1936-38. Nové vydání je rozšířenou a upravenou verzí tohoto prvorepublikového výběru.

Vydal: Krystal OP, brož., 192 str., 175 Kč

Další informace: Krystal OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 224 237 750, http://krystal.op.cz; e-mail: krystalop@volny.cz