AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Nové Salve 3/2016 je věnováno Skutkům apoštolů

Nové číslo revue Salve se celé zabývá novozákonní knihou Skutků apoštolů. Ve studiích domácích i zahraničních autorů rozebírá zásadní teologické, historické a literárněvědní otázky, které jsou se Skutky spojeny.

Petr Pokorný dává knihu do souvislostí s celou tvorbou evangelisty Lukáše. Július Pavelčík se zamýšlí nad rozdělením prvních křesťanů na helénisty a hebreje. Jiří Lukeš mapuje rozdílnost historického Pavla jeho listů a literárního Pavla Skutků. Francouzský teolog Patrick Faure sleduje působení Ducha Svatého v celém textu Skutků. Jiří Pavlík představuje osobnost Jana Chrýsostoma, autora nejrozsáhlejšího komentáře věnovaného knize Skutků v řecké patristice, jímž je jeho 55 homilií, a překládá jednu z nich. Německý teolog Roland Kany si klade provokativní otázku, proč neměly Skutky ve starověku další pokračování, a v nabídnutých vysvětleních nahlíží novozákonní knihu v mnoha nečekaných dobových souvislostech. Podobně pojímá Skutky i americká teoložka Laura Nasrallah, která ji interpretuje v kontextu řecké kultury 2. století, tzv. druhé sofistiky. Závěrečná studie patří Aleši Francovi, který rozebírá význam knihy Skutků pro letniční hnutí.

Obrazový doprovod Salve tvoří fotografie z uměleckých intervencí v dominikánském klášteře u Sv. Jiljí.