AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Stálé studium – podzim 2016

Milí bratři a sestry,

zvu Vás na naše plánované setkání stálého studia, podzimní termín (sobota před slavností Ježíše Krista Krále), letos dne 19. listopadu 2016, do Prahy.

Téma letošního roku je Aktuální otázky duchovního života a apoštolátu. První přednášku letos na podzim bude mít doc. Aleš Opatrný, Th.D., vyučující pastorální teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, na téma Exhortace Amoris laetitia – praktické podněty pro duchovní život a apoštolát.

Jarní setkání v Olomouci v sobotu 29. dubna 2017 by mělo být zaměřeno na otázky přítomnosti islámu v České republice, přednášející je dosud v jednání.

Časový plán dne (změna vyhrazena):

7.00ranní chvály s hodinkou četby + rozjímání (patrně ještě v kostele)
cca 8.10snídaně
9.00 – cca 12.00přednášky s diskusí
12.20hora media
(patrně ještě v kostele)
12.30oběd, po něm rekreace
 po rekreaci společný program (organizuje fr. Pavel Mayer)
 po něm možnost osobních setkání nebo odjezdu
 (18.00 růženec, 18.30 konventní mše sv., po ní nešpory, vše v kostele; pak večeře)

Nahlášení jmen účastníků kvůli stravě prosím do úterý 15. 11. 2016, dále jména bratří, kteří by chtěli ubytování (s upřesněním, odkdy dokdy), přičemž jsou k dispozici pouze pohostinky v klauzuře v omezeném počtu, a to také do úterý 15. 11. 2016 prefektu pro hosty – hyacint@op.cz.

Vezměte si s sebou, prosím, české breviáře.

Prosím a žádám představené, aby umožnili a zajistili účast bratří.

Těším se na viděnou.

fr. Damián Němec O.P.
regent studií